Банки и банково дело


Пищов по банково дело за трети курс, включва видове кредитиране, ликвидност на банките...
 

Запис на заповед


Запис на заповед за парични суми на длъжници, дължащи определени суми...
 

Пълномощно за разплащане с банкова сметка


Да извършва всякакви разпореждания и действия с банковата сметка, като внася, превежда и тегли суми по тях без ограничения. Да получава извлечения от транзакциите по сметката и друга кореспонденция с банката...
 

Управление на банковия персонал


Управлението на банковия персонал е процес на привличане, подбор, използване, съхраняване и развитие на човешките ресурси за постигане целите както на финансовите институции, така и на ангажираните в тях сътрудници....
 

Банк коммерческий


Один из видов негосударственных банковских институтов, охватываемых понятием `БАНК`. К.Б. предназначены прежде всего для кредитования производства, распределения и продажи товаров...
 

Инструменти на паричната политика

29 яну 2011
·
1
·
328
·
10
·
16

Определението на паричната политика се основава на прогнозата за търсене на широки пари, като се отчитат очакванията за реалния растеж или спад на бвп и инфлацията...
 

Правен режим на търговските банки

20 фев 2011
·
1
·
728
·
18

След като се представят всички документи, бнб има тримесечен срок, в който трябва да се произнесе. Ако цб откаже да издаде лиценз, то този отказ не подлежи на обжалване, но е допустимо да бъде направено повторно искане за издаване на лиценз...
 

Възникване и същност на централните банки


Възникването и развитието на централните банки е свързано преди всичко с процесите на концентрация и централизация на капитала и обособяването на националните парични системи...
 

Упражнение върху тест по Банков анализ


Избройте външните фактори, които оказват влияние в/у банковата дейност. Социално-политическа ситуация - социална структура на обществото, политически режим, политиката, която се провежда...
 

Източниците на привлечен капитал


Акумулираният от банките собствен капитал не е в състояние да осигури нормалното им функциониране. Банките осъществяват своята дейност на базата на привлечени парични ресурси. Колкото делът на тези ресурси е по- голям...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент