Управление на банковия персонал


Управлението на банковия персонал е процес на привличане, подбор, използване, съхраняване и развитие на човешките ресурси за постигане целите както на финансовите институции, така и на ангажираните в тях сътрудници....
 

Удостоверение за превод на работна заплата


Удостоверение за превод на работна заплата. Брутното месечно трудово възнаграждение на лицето през последните два месеца е в размер...
 

Запис на заповед


Запис на заповед за парични суми на длъжници, дължащи определени суми...
 

Спесимен на подписите


Спесимен на подписите на лицата, които ще се разпореждат със сметката на юридическо лице...
 

Пълномощно за разплащане с банкова сметка


Да извършва всякакви разпореждания и действия с банковата сметка, като внася, превежда и тегли суми по тях без ограничения. Да получава извлечения от транзакциите по сметката и друга кореспонденция с банката...
 

Финансов менинджмънт


Фактори, определящи величината на финансиране на кр. активи. Ликвидност на актива – времето, през което отделните му елементи се превръщат в пари...
 

Менителница


Менителницата или тратата е ценна книга, писмено нареждане за безусловно плащане...
 

Банков анализ


Печалба и рентабилност на банките - пищов...
 

Пищов по банково дело


Пищов по банково дело за правния статут и дейността на БНБ...
 

Финансови посредници и финансови пазари


Счита се, че финансовото посредничество стимулира икономическата активност по 3 начина: първият начин се изразява в това...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент