Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
11
·
2,085
·
275
·
224

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Банково дело - упражнение


Английската банка става централна банка на Великобритания: по законодателен път. Билонните монети са предназначени да: обслужват дребните плащания...
 

Банково дело - упражнение - банки и посредничество


Бележки от упражнение от курса на доц. Емил Хърсев по Банково дело. Включва: 1) Определение за банка. 2) Видове банки. 3) Видове финансови посредници. 4) Видове посредничество на банките...
 

Банково дело


Целта на паричните агрегати е: Използват се от ЦБ като основа за регулиране и анализиране на паричната маса и оттук прогнозиране на паричната политика на държавата...
 

Банков марнетинг


Характеризирайте банковия пазар на продавача и банковия пазар на купувача...
 

Упражнение по Банково обслужване на икономическите агенти VJL


Централният кредитен регистър предоставя информация за кредитната задлъжнялост на клиентите – кредитополучатели към:  дружествата за електронни пари, оторизирани да отпускат кредити... 
 

Управнение по банково дело


Тестът включва 27 въпроса по банково дело. Тези въпроси са предназначени за студенти от ВУАРР - дистанционна форма на обучение...
 

Въпроси и отговори по банково дело


Представени са кратки отговори на най-често задавани въпроси по банково дело...
 

Упражнения по Банково дело

18 апр 2016
·
5
·
1,524
·
1
·
5

Доходност до падежа представлява процент, по съотношенеито между дохода, реализиран от инвеститора за периода от придобиване на ценната книга до нейният падеж и инвестираната сума...
 

Въпроси и отговори по Банково дело


Първият етап от еволюцията на парите е: стокови пари. Предимствата на последващата антиинфлационна политика са: Предприемат се действия, насочени към регулиране на вече появили се инфлационни процеси...
1 2 3 4 »

Качи упражнение и спечели
 

Сподели своите Упражнения по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент