Банково счетоводство и други материали

23 май 2011
·
46
·
29,584
·
353
·
600
·
196

ТЕМА: Счетоводно отчитане на безналичните разплащания с кредитен превод, директен дебит и превод с електронни платежни инструменти...
 

Кредитна дейност на търговските банки


Кредитирането е една от най-старите, но и една от най-сложните стопански функции на търговските банки, което в голяма степен определя общественото положение на тази институция...
 

Възникване и развитие на банковото дело


Възникване на банките – те възникват през 7 век пр. н.е. в древна Гърция, когато са във вида на най- примитивни банкови къщи. В традиционния си вид, банките се зараждат в древна Италия през средновековието...
 

Правен статут на БНБ


БНБ е създадена на 25.01.1879г. със закон, като държавата й предоставя 2 000 000 лева първоначален капитал. През 1885г. БНБ получава разрешение да емитира парични знаци-става емисионен център на държавата...
 

Статистическо изучаване на влогонабирателната и депозитната дейност на банковите институции

05 апр 2012
·
8
·
1,265
·
84
·
104
·
54

Влоговете са парични средства по безсрочните сметки. При влоговете банката издава на титулярят на средствата влогова книжка......
 

Кредити на търговската банка


Същност и видовете кредити -контокорентен, сконтов,ломбарден, акцептен - характеристика и особености. общи условия за отпускане на кредити на граждани и на юридически лица. Анализ на кредитоспособността на кредитоискателя...
 

Банков мениджмънт


Същност, основни понятия и функции на банковия мениджмънт. Целеполагане и планиране. Анализ и контрол на дейността на банката...
 

Банкова система


Банковата система представлява съвкупност от банките на страната в тяхната взаимна обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Съвкупността включва всички банки и лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност...
 

Ценова политика на банките


Ценовата политика е важна съставна част от единния маркетинг-микс и се дефинира като: система от приоритети (цели), принципи и решения, насочени към определяне цените на банковите продукти и услуги, с което се съдейства за достигане главната...
 

Организационна структура на централната банка


Структурата на централната банка и на банковата система като цяло в нашата страна е регламентирана със закона за българската народна банка и закона за кредитните институции...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Банково дело
Теми
Ограничаване на резултатите