Банково обслужване на икономическите агенти


Първия етап от кредитната дейност започва с подготовката и депозирането в банковия клон на молба за банков кредит с прилагането към нея други документи:1 - за установяване на правния статус и общото финансово състояние на кредитоискателя...
 

Теории за парите и парични системи


Парите като икономическа категория са продукт на развитието на размяната и остойностяването на стоки, услуги и на работна сила във всички човешки цивилизации досега...
 

Модел на Х.Марковиц


Дефинирането на понятията очаквана възвръщаемост, риск и връзката между тях бележи възникването на портфейлната теория през 50-те години на XX век....
 

Теория по банкови сделки

28 юни 2012
·
13
·
6,741
·
39
·
62
·
26

Частно банкиране и управление на богатството "private banking" е инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти...
 

Банково дело от А до Я


Парите са всеобщ еквивилалент, изразител на определени икономически и социални отношения и важен елемент в организацията на пазарните процеси и отношения. Различните форми на парите по различен начин се проявяват и като всеобщ еквивалент...
 

Банково дело


Златно главно правило ( Ото Хюбнер ) – според него падежите на предоставените в заем и на набавяните пари трябва да съответсват. С други думи, заемите, които една банка може да предостави без затруднение да изпълнява задълженията си...
 

Термини по банково дело


Основни термини по банково дело, от курса за студенти и ученици...
 

Закон за кредитните институции

15 юли 2009
·
8
·
1,492
·
62
·
54
·
16

Кредитните институции са банките и дружествата за електронни пари...
 

Банки и системи за разплащане

22 фев 2012
·
3
·
1,183
·
31
·
51
·
15

Парите изпълняват четири основни функции: служат за измерване на стойността на стоките и услугите; те са посредник в обръщението; средство за натрупване; средство за отложени плащания...
 

Банкова система


Банковата система в България е съвкупност от банките в страната и тяхната взаимна обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Тя се сътои от Централната банка и всички банки и банкоподобни институции, получили съответния лиценз от нея....

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент