Модел на Х.Марковиц


Дефинирането на понятията очаквана възвръщаемост, риск и връзката между тях бележи възникването на портфейлната теория през 50-те години на XX век....
 

Отчет по сметката

15 юни 2009
·
2
·
466
·
3
·
3

Лесно създаване на поръчки за реализиране на печалба/ограничаване на загуба, свързани с вашите позиции...
 

Закон за кредитните институции

15 юли 2009
·
8
·
1,492
·
62
·
54

Кредитните институции са банките и дружествата за електронни пари...
 

Теории за парите и парични системи


Парите като икономическа категория са продукт на развитието на размяната и остойностяването на стоки, услуги и на работна сила във всички човешки цивилизации досега...
 

Термини в банковия сектор


Термини в банковия сектор.Описание на най-известните банкови термини...
 

Факторинг


Застраховане на вземанията - укф съвместно с партньорска факторингова компания предоставя гаранция срещу риска от не плащане от страна на чуждестранните клиенти на доставчика...
 

Термини по банково дело


Основни термини по банково дело, от курса за студенти и ученици...
 

Кеш-мениджмънт


Комплексен характер и информационна наситеност, обхват, приоритети и предимства...
 

Банкова система


Банковата система в България е съвкупност от банките в страната и тяхната взаимна обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Тя се сътои от Централната банка и всички банки и банкоподобни институции, получили съответния лиценз от нея....
 

Банково дело


Златно главно правило ( Ото Хюбнер ) – според него падежите на предоставените в заем и на набавяните пари трябва да съответсват. С други думи, заемите, които една банка може да предостави без затруднение да изпълнява задълженията си...
1 2 3 4 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент