Банков анализ на две банки


В настоящата разработка съм разгледала две български банки, които имат много голям дял на българския пазар, а именно "Обединена Българска Банка" АД и "Уникредит Булбанк"...
 

Пазари


Пазарът е институция, изградена върху взаимовръзките между купувачи и продавачи, при което на базата на спонтанното, платежоспособно търсене и предлагане се формират цените и количеството на произвежданите стоки и услуги...
 

Управление на риска и техники за управление на риска в “ОББ”


Ликвидността е дефинирана като способността на банката да превръща активите си в пари, когато трябва да посрещне своите задължения. Затова, ликвидният риск е възможността банката да не може да получи достатъчно пари навреме...
 

Сравнителна характеристика на факторинга и форфетирането


Факторинга и форфетирането са техники за финансиране, използвани изключително в международната търговия. Тяхното използване се разшири значително през последните десетилетия на XX век в условията на търговска и финансова глобализация....
 

Централно банкерство - казус


Този казус е предназначен за магистри 1 курс по дисциплината централно банкерство. Засегнати са 2010-2011 година...
 

Пари Банки Кредити

19 яну 2013
·
6
·
1,307
·
13
·
24

Парична политика на централната банка. Цели на паричната политика...
 

Сравнителен анализ на дейността на Уникредит Булбанк и Unicredit Tiriac Bank


УниКредит Булбанк е най-голямата банка на България . Преди 1994 г., банката е известна като Българска външнотърговска банка или БВБ. "УниКредит Булбанк" АД предоставя различни корпоративни и индивидуални банкови продукти и услуги в България..
 

"Barclays Group" - казус с практическа насоченост


Barclays е интернационална група за предоставяне на финансови услуги, насочени предимно в конвенционалното банкиране, инвестицонния банков бизнес и управлението на активи...
 

Казус по банкови разплащания


Нови платежни средства. От началото на месец юни 2001 г. фирма анонсира старта на новия си он-лайн магазин....
 

Какво е това – проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване?


Предмет на настоящият анализ са проблемните кредити, които оказват неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на страната и банковата ни система....
1 2 3 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент