Кредитни карти


В условията на глобализация на пазарите и с напредването на технологиите един от основните и неизменни банкови пордукти е кредитната карта. Банковите карти са модерен платежен инструмент, който опосредства разплащанията...
 

Поява, развитие и същност на банките и банкерството


Много от тези банки преустановяват плащанията и са обявени във фалит или в мълчалива ликвидация. Посочете ролята и значението на чуждия банков капитал в годините след Освобождението...
 

Кредитите като пасивна операция на търговската банка


Видове кредити. Правен режим, същност и особености на този източник на средства в политиката за управление на пасивите на банката...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
17
·
3,093
·
461
·
294
·
55

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Първообраз на съвременните банкови институции в древния свят


То започва от момента, когато кредитът и свързаното с него възвратно движение на парите и паричните капитали, започва да се използва масово от търговци, индустриалци и земеделци за финансиране развитието...
 

Паричнокредитна политика на централните банки


Чрез паричнокредитната политика Централната банка регулира действията на търговските банки, за да осигури условия за нормално функциониране на икономиката и поддържа социална стабилност...
 

Същност и роля на централните банки


Възникването и развитието на централните банки е свързано преди всичко с процесите на концентрация и централизация на капитала и обособяването на националните парични системи...
 

Банковата система на България


Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особена значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло....
 

Банкови експозиции и договори за кредит

10 май 2011
·
10
·
1,825
·
27
·
33
·
22

Експозиции на банката. Лихви. Видове кредити. Кредитно писмо. Банкова сметка. Откриване, водене, прехвърляне и закриване на банкови сметки. Видове банкови сметки. Договор за разплащателна сметка...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент