Пълномощно за разплащане с банкова сметка


Да извършва всякакви разпореждания и действия с банковата сметка, като внася, превежда и тегли суми по тях без ограничения. Да получава извлечения от транзакциите по сметката и друга кореспонденция с банката...
 

Банково бордеро


Банково бордеро - вносна бележка за банкови институции и учебни цели...
 

Удостоверение за превод на работна заплата


Удостоверение за превод на работна заплата. Брутното месечно трудово възнаграждение на лицето през последните два месеца е в размер...
 

Запис на заповед


Запис на заповед за парични суми на длъжници, дължащи определени суми...
 

Заявление за студентски кредит


Това е заявление за искане на кредит от банка ДСК за студенти. Полезен документ за всички, които решат да се възползват от тази услуга...
 

Менителница


Менителницата или тратата е ценна книга, писмено нареждане за безусловно плащане...
 

Платежни системи


БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS...
 

Доклад на кредитен инспектор


Примерен доклад на кредитен инспектор по отпускането на кредит, включени са основните етапи от оценка на икономическото и финансовото състояние на кредитоискателя, който се предава на кредитния комитет в търговската банка...
 

Спесимен на подписите


Спесимен на подписите на лицата, които ще се разпореждат със сметката на юридическо лице...

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент