Запис на заповед


Запис на заповед за парични суми на длъжници, дължащи определени суми...
 

Пълномощно за разплащане с банкова сметка


Да извършва всякакви разпореждания и действия с банковата сметка, като внася, превежда и тегли суми по тях без ограничения. Да получава извлечения от транзакциите по сметката и друга кореспонденция с банката...
 

Доклад на кредитен инспектор


Примерен доклад на кредитен инспектор по отпускането на кредит, включени са основните етапи от оценка на икономическото и финансовото състояние на кредитоискателя, който се предава на кредитния комитет в търговската банка...
 

Платежни системи


БНБ изгражда, организира, контролира, оперира, администрира, поддържа, развива и осъществява надзор на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS...
 

Менителница


Менителницата или тратата е ценна книга, писмено нареждане за безусловно плащане...
 

Заявление за студентски кредит


Това е заявление за искане на кредит от банка ДСК за студенти. Полезен документ за всички, които решат да се възползват от тази услуга...
 

Удостоверение за превод на работна заплата


Удостоверение за превод на работна заплата. Брутното месечно трудово възнаграждение на лицето през последните два месеца е в размер...
 

Банково бордеро


Банково бордеро - вносна бележка за банкови институции и учебни цели...
 

Спесимен на подписите


Спесимен на подписите на лицата, които ще се разпореждат със сметката на юридическо лице...

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент