Банкова политика на банка ДСК


Банковата система заема особено място в „живота” и структурата на икономиката на всяка страна. Банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания...
 

Доклад за проведено практическо обучение в банка


Доклад за проведено практическо обучение в "Експресбанк SG"...
 

Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система. Устройство , управление и правомощия на БНБ


Първата националана банка е английската. БНБ е създадена на 25 януари 1879г. като държавата и предоставя 2млн. лева начален капитал. През 1885 година получава разрешение за емитиране на парични знаци....
 

Всички теми по банково дело и банково-информационни системи


Банково дело - лекции за специалност "Бизнес информационни технологии"...
 

Капиталова адекватност. Базелски комитет, акорд І, ІІ и ІІІ

14 яну 2012
·
13
·
3,035
·
198
·
292
·
87

Капиталовата адекватност показва степента на покритие на поетите от банката рискове със собствени средства на институцията. Това е показател, който е гаранция за здравето на една банка. Съотношенията на минимална капиталова адекватност са необходими за...
 

Развитие на първообраза на банковото дело в българските земи преди Освобождението


Разрастването на мащабите на кредитната дейност в българските земи през XIX в., особено откъм средата на века, поставило на дневен ред въпроса за преминаването от неорганизиран към организиран кредит чрез създаването на банкова система в страната...
 

Кредитна дейност при “Райфайзенбанк България” ЕАД

14 май 2009
·
21
·
3,344
·
256
·
213
·
83

Търговските банки осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество на своите клиенти, чрез многообразните си операции...
 

Основни форми на безналични плащания


Основни форми на безналични плащания в България - кредитен превод, директен дебит, разплащания с електронни пари;електронни платежни документи;основни форми на международни разплащания...
 

Резултати от функционирането на режима на паричен съвет (валутен борд) в България


Валутният борд, възникнал като парична система на колониите от Британската империя в миналото, днес горещо се препоръчва от Международния валутен фонд като подходяща организация на системата на паричното обръщение в развиващите...
 

Депозити за физически лица


В този доклад се прави сравнение и анализ на 3 банкови институции въз основа на предлаганите от тях депозитни продукти...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент