Предимства и недостатъци на дебитните и кредитни карти


Банковите карти навлизат все повече в ежедневието на българина. Те са съвременна форма на парите в днешния динамичен и отворен към технологиите свят и се превръщат в масов и ефективен метод на разплащане...
 

Семестриален казус- сравнителен анализ между две банки


Разгледала съм две български банки ОББ и ЦКБ. Съдържа сравнителен анализ на обхвата и качеството на банковите активи на анализираните банки, на ликвидността, на капитализация, също на доходността и ефективността, изводи, графики и диаграми....
 

Кредитоспособност, Кредитен риск и обезпеченост на потребителските заеми


1. Обща характеристика на кредитоспособността 2. Обща постановка но проблема за кредитния риск 2.1. Управление, контрол и кредитна политика 3. Същност на потребителските кредити 4. Видове и форми на обезпечение II. Анализ на банка IABNK...
 

Банков риск - анализ на търговска банка и видовете рискове


По смисъла на закона за банките, банката е ад, което извършва публично привличане на влогове и има възможност да използва тези привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
 

Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити. Кредитна политика на банките


В условията на пазарна икономика основната форма на кредитиране е банковият кредит, т.е. кредитът, който се предоставя от търговските банки на стопанските субекти и домакинствата в разнообразни видове. Субектите в кредитните отношения са фирмите...
 

Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти


Дебитните и кредитните карти предоставят на собствениците си чудесният шанс да разполагат с паричните си средства по всяко време на денонощието и на всяко място в света или както се казва 24 часа в денонощието седем дни в седмицата...
 

Кредитна политика на Райфайзен банк - България в условията на икономическа криза


Развитието на пазарната икономика днес в България е невъзможно без съществуването на банковите институции. Ако в миналото гражданите можеха да си осигурят жилище или да покрият текущи нужди благодарение на спестявания, то днес това е почти невъзможно...
 

Резултати от функционирането на паричния съвет (валутен борд) в България


В последните десетилетия често се наблюдава възраждане на интереса към паричните съвети като средство за финансова стабилизация на икономически системи, при които конвенционалните методи са се оказали неефективни...
 

Банков риск -същност и видове


Степента на риска, възникващ в банковата дейност зависи от много взаимодействащи си фактори, голяма част от които имат външен характер, независим от действията на банката...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Банково дело
Курсови работи
Ограничаване на резултатите