Еволюция в международните стандарти за управление на банковия риск


Еволюция в международните стандарти за управление на банковия риск. Базелски комитет за банков надзор. Първо Базелско споразумение - БАЗЕЛ І. Второ Базелско споразумение - БАЗЕЛ ІІ. Към трето Базелско споразумение - БАЗЕЛ ІІІ...
 

Кредит и лихва. класификация. Кредитни карти и овърдрафт


Кредит и лихва. Възникване на кредита. Функция, роля, форми . Класификация на кредити и лихви. Кредитни карти и овърдрафт....
 

Банково право


В юридически смисъл това са нормативните актове, законови или подзаконови. Основен източник е конституцията, тя утвърждава формите на собственост и обществено-икономическо устройство...
 

Монетарна политика и междубанков пазар на резерви. Средства на монетарната политика. Функции на централната банка


Социалното и икономическо развитие на обществото през XVII век довежда до създаване на банковата система в големите европейски градове – в аАмстердам през 1609г., в Хамбург през 1619г. и в Лондон през 1694г., които са основата на съвременните банки...
 

Организационна структура на банките


Организационната структура е основата, в чиито рамки институцията функционира. Тя обхваща подредените по определен йерархичен ред основни звена в кредитната институция...
 

Кредит и лихва


Инструменти на кредита. Класификация на кредитите. Законови провизии. Отчетност за риска по кредитите и законови провизии. Управление на кредитния риск...
 

Европейска централна банка


Кратка презентация за структурата и функциите на Европейската централна банка...
 

Българската народна банка. Наредбите на Българската народна банка като източник на правото.


Причини за съществуването на нормативни правомощия на Българската народна банка спрямо банковата система. Банките и банковото дело в съвременния си вариант водят началото си от периода на италианския Ренесанс...
 

Акредитив – същност, страни


Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката...
 

Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката


Парите и плащането в брой възникват в дълбока древност и са функция от необходимостта от установяване на единно платежно средство и мярка на стойност при размяната на благата. За пари и плащане обаче може да се говори едва след образуването на първите...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
СУ "Св. Климент Охридски"
Банково дело
за Студенти
Ограничаване на резултатите