Анализ на състоянието и структурата на кредитния портфейл на банка


Анализът по същество представлява разбор и изследване на отделните страни от дейността на банките. В зависимост от интереса на отделните лица към банката, се наблюдава: нейното развитие, състояние, проблеми, заплахи и др....
 

Банкови операции. Същност, видове и значение


Покупката на парични средства от паричните пазари се налага при възникването преди всичко на краткосрочни ликвидни проблеми. Парични средства от паричните пазари купуват предимно търговски банки, които изпитват временни...
 

Участие на банка „Х” в лизингови операции


Въпреки динамичната бизнес среда в България лизингът се явява съвременна форма на кредитиране и е по-интелигентното решение от директното закупуване на дадена вещ, тъй като дава възможност фирмите да бъдат финансово по-гъвкави, лесно и бързо да приемат...
 

Банков кредит и технология на кредитирането


Кредитирането може да се определи като отпускане на временни свободни парични средства от банката на физически и юридически лица с определена цел за определен срок и срещу определена лихва...
 

Произход на парите


Парите са фундаментална икономическа категория. Възникна ли са с възникването и развитието на стоковото производство. Произходът на парите се свързва с три основни фактори и причини...
 

Теоритични основи на парите


Парите са фундаментална икономическа категория. Те имат исторически характер. Възникна ли са и са се развивали...
 

Банково дело


Темите са добре разработени по "Банково дело" за Земеделски колеж...
 

Кредитна политика на Райфайзен банк - България в условията на икономическа криза


Развитието на пазарната икономика днес в България е невъзможно без съществуването на банковите институции. Ако в миналото гражданите можеха да си осигурят жилище или да покрият текущи нужди благодарение на спестявания, то днес това е почти невъзможно...
 

Банкови кредити и технология на кредитирането


Класификация на банковите кредити. Краткосрочни банкови кредити. Дългосрочни банкови кредити (ипотечен кредит). Потребителски кредит. Технология на кредитирането...
 

Въпроси и отговори по банково дело


Това са отговорите на тестовете, които се падат на изпита по банково дело...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент