Банки и банкови операции

03 яну 2016
·
42
·
20,520
·
24
·
26

В научната литература от древността до наши дни могат да се намерят различни хипотези за възникването на банките. В тях обаче е изразено пълно съгласие с това, че предшествениците на съвременните банки трябва да се търсят още в най-дълбока древност...
 

Отчет по сметката

15 юни 2009
·
2
·
466
·
3
·
2

Лесно създаване на поръчки за реализиране на печалба/ограничаване на загуба, свързани с вашите позиции...
 

Банково посредничество


Развити теми по конспект по дисциплина банково посредничество...
 

Банки и банково дело


Възникването и развитието на банковите операции и банките обхваща дълъг период от развитието на човешката цивилизация...
 

Правен статут на БНБ


Регламентацията на Централна банка е уредена в Закона за БНБ. Тя е Централна банка на р. България. Тя е юридическо лице със седалище в град София. Може да има клонове в страната и представителства както в страната, така и в чужбина...
 

Анализ на качеството


Анализ качеството на привлечените средства на банките...
 

Кратки теми по банково дело


Ликвидност на търговските банки. Капиталова адекватност. Рентабилност...
 

Същност и специфика на рисковете в банковото дело


Същност и основни видове банкови рискове – в своята ежедневна дейност банките са изложени на множество и различни по своята природа рискове. Част от тях са по-специфични, поради специфичните особености на банковите дейности, като кредитирането и...
 

Произход и същност на банките


Банко-подобни институции са съществували още в древността. Тяхното възникване се свързва с появата и развитието на търговията с пари. Затова са били необходими съществени икономически и социални предпоставки...
 

Структура на управление на банка


Темата запознава с някои от особеностите на организационните структури при банките и банкоподобните институции. Свързана е логически, и е своеобразно продължение на темата за управленската структура на БНБ...
1 2 3 4 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Банково дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент